正定天鹭家园

zhèng dìng tiān lù jiā yuán

钟强花园

zhōng qiáng huā yuán

柏林怡园

bǎi lín yí yuán

恒大御景半岛一期(商品房)

héng dà yù jǐng bàn dǎo yī qī (shāng pǐn fáng )

烟草公司宿舍高层

yān cǎo gōng sī xiǔ shě gāo céng

西溪诚园

xī xī chéng yuán

鑫城小区

xīn chéng xiǎo qū

龙泉花园西区

lóng quán huā yuán xī qū

安联青年城

ān lián qīng nián chéng